วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

  วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด