สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม การฝึกอบรมยกระดับศักยภาพในการเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดตราด ในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวนอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม การฝึกอบรมยกระดับศักยภาพในการเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดตราด ในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสวนอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด