วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน ตามโครงการบ้านสะอาดเมืองตราด สวยสะหงาด จังหวัดตราด ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2566 โดยการปรับภูมิทัศน์ บริเวณ ศาลพระนารายณ์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และถอนหญ้าบริเวณด้านสำนักงานฯ

  วันที่ 25 มกราคม 2566 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน ตามโครงการบ้านสะอาดเมืองตราด สวยสะหงาด  จังหวัดตราด ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมกราคม 2566 โดยการปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลพระนารายณ์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และถอนหญ้าบริเวณด้านสำนักงานฯ