เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สระสีเสียด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด