สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอุตสาหกรรมจังหวัดตราด