สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2564