ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.05.2567
1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามหลังการฝึกอบรม ภายใต้โครงการพัฒนานักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด จำนวน 8 ราย

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.05.2567
1

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวสุรพิมพ์ อยู่ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวแก้วบับพา โยธะการี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย สสว.ในภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีนางสุณีวรรณ นอบไทย คลังจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้  SME ได้เข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Develoment Service : BDS) ของผู้ให้บริการทางธุรกิจ ได้โดยตรงและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ณ โรงแรมตราดซิตี้  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.05.2567
0

  วันที่ 22  พฤษภาคม  2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ร่วมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร  เจริญจิตภาวนา ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2567  โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดโยธานิมิต  พระอารามหลวง อำเภอเมืองตราด

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

21.03.2567

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อมตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566)

12.03.2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03